Evolutionsbiologiskt centrum

På EBC förenas forskning och utbildning inom biologi. Campuset samlar världsledande forskning och högklassig utbildning på ett och samma område. EBC rymmer även Evolutionsmuseet med dess imponerande samlingar och den närliggande Botaniska trädgården.

Utbildning

EBC rymmer utbildning av biologer på både grund- och forskarnivå. Biologiska sektionen utbildar biologer med vitt skilda inriktningar såsom cellbiologi, ekologi, evolution, immunologi, mikrobiologi, molekylärbiologi, naturvård, strukturbiologi, systematik, toxikologi, etc. Sektionen utbildar civilingenjörer med inriktning mot bioteknik och bioinformatik, samt lärare i biologi och naturkunskap. Utbildningen vid biologiska sektionen sker på flera olika nivåer, från kandidatnivå till doktorandnivå. Sektionen ger även uppdragsutbildning inom biologiområdet.

Grundutbildning

IBG (Institutionen för biologisk grundutbildning) organiserar all grundutbildning inom biologi, bioteknik och bioinformatik vid Uppsala universitet. På IBG kan du läsa allt från nybörjarkurser i biologi till fördjupningskurser inom avancerade specialområden, inom Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi, Kandidatprogrammet i miljövetenskap, Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik samt masterprogram i biologi (med 9 inriktningar), tillämpad bioteknik och bioinformatik.

Besök IBG:s hemsida

Forskarutbildning

Biologiska sektionen vid Uppsala universitet är en världsledande forsknings och utbildningssektion som attraherar forskare och studenter from hela jorden. Forskningen på sektionen är en väsentlig del av doktorandutbildningen och kurserna som ges på sektionen. Doktorandkurser ges av biologiska sektionens alla tre forskningsinstitutioner, där två huserar på EBC.

Läs mer om forskarutbildning

Studenter

Forskning vid EBC

Forskning

Vid EBC bedrivs forskning inom ett brett område kopplat till evolution. De 9 forskningsavdelningarna är uppdelade på två institutioner och rymmer allt från paleobiologi, via toxikologi och utvecklingbiologi till ekologi, evolution, fysiologi och systematik.

Läs mer om biologiska sektionens forskning

Institutionen för ekologi och genetik

  • Evolutionsbiologi
  • Limnologi
  • Växtekologi och evolution
  • Zooekologi

Besök IEG:s hemsida

Institutionen för organismbiologi

  • Evolution och utvecklingsbiologi
  • Miljötoxikologi
  • Systematisk biologi
  • Jämförande fysiologi
  • Fysiologisk botanik

Besök IOB:s hemsida

Intendenturen

EBC

Intendenturen vid EBC ansvarar för säkerhet och drift av campusområdet. I detta ingår säkerhetsfrågor, miljö och arbetsmiljö, post och gods, service, IT samt drift och administration av lokaler.

Områdesintendent är Stefan Gunnarsson.

Intendenturen